About Us

Prague Morning is a double language online magazine focused on Prague and Czech Republic Lifestyle topics. On our website we are focused on news in Video (VideoNews), production of Web-Shows, Viral Videos and journalistic reportages. We are also a collector of the best videos of the web related to Prague and Czech Republic divided by category. The written articles represent the 20% of all contents. Founded in February 2016, on October 2016 Prague Morning has gained 56.000 followers on Facebook and 7.600 on Instagram, and in the month of September we had 670.000 unique interaction in Czech Language and 170.000 in English language.

Our vision is the video communication and advertising.


Prague Morning je dvojjazyčný online Lifestyle magazín, zaměřený na Prahu a témata týkající se České Republiky. Na naší webové stránce se zaměřujeme na zprávy formou videí (video zprávy), produkci Web-Show, virální videa a novinářské reportáže. Sbíráme také nejlepší videa na webu, zaměřená na Prahu a Českou Republiku, rozdělená do různých kategorií. Psané články představují 20% z celkového obsahu. Prague Morning bylo založeno v únoru 2016, v říjnu 2016 už mělo 56 000 followerů na Facebooku a 7 600 na Instagramu. V měsíci září jsme měli 670 000 jedinečných interakcí v českém jazyce a 170 000 v jazyce anglickém.

Naší vizí je videokomunikace a reklama.

 

Association Citizen Journalist,
o.s. Sídlo: Praha – Karlín, Kubova 535/2
PSČ 18600
Identifikační číslo: 01550161