Czech Monarchy

Historical lands controlled by Bohemian princes and kings during the period of Czech monarchy.
Historické země ovládané českých knížat a králů Během období českého monarchie.