Czechia was approved by the Czech Parlament as a official short form of the name Czech Republic and it is waiting for the United Nation´s approval. We went to Prague streets and asked tourists what they think about it.

Part 1 – next week: what do Czechs think about this?

//

Czechia nebo Česká Republika? Co si myslí Turisti?[ROYHOVORY]

Název Czechia byl oficiálně schválen Parlamentem ČR jako oficiální krátká forma anglického názvu České republiky a nyní čeká na schválení od OSN. Vydali jsme se do pražských ulic zeptat se turistů , co si o tom myslí

Část 1 – příští týden: co si o tom myslí Češi?