[:en]On 7 April 2015, the Czech Republic notified the European Commission of a draft decree, laying down requirements for milk and dairy products, ice creams and edible fats and oils to the Commission. The labeling of “Greek-style yoghurt” was a specific point of this larger and general Czech draft decree.

Greek Minister of Agricultural Development and Food Evangelos Apostolou stated that “the use of both the name “Greek” yoghurt and “Greek-style” yoghurt was contrary to EU Regulation on the provision of food information to consumers”.

“Greek yoghurt is manufactured in Greece according to the relevant long-standing production methods and does not concern a single type of product. The term Greek yoghurt, either as a product designation or as a trade item, is misleading and does not reflect the reality because it states a particular country of origin, Greece, to which the product owes its reputation,” the minister wrote in the letter.

 [:cs]

  1. dubna 2015 předala Česká republika Evropské komisi návrh vyhlášky týkající se mléka, mléčných výrobků, zmrzliny, jedlých tuků a olejů. Speciální bod byl věnován „jogurtu řeckého stylu“.

Proti tomu se však v dopise ohradil řecký ministr zemědělství Evangelos Apostolou, který tvrdí, že jako použití názvu „řecký jogurt“ tak „jogurt řeckého stylu“ je v rozporu s nařízením EU o poskytování informací spotřebitelům o potravinách.

„Řecký jogurt se vyrábí v Řecku podle dlouhodobých výrobních postupů a netýká se jednoho typu produktu. Termín řecký jogurt je zavádějící a neodráží realitu. Název se totiž vztahuje ke konkrétní zemi, které výrobek vděčí za svoji reputaci,“ napsal ministr.

(Česká verze: Michal Ožuch)

[:]

mm
Dave Patterson is a content marketer. A writer by day and a reader by night. Coffee addict.